Detail Potensi Kalibareng Kalibareng

PAWARTOS BAHASA JAWI

KASUNYATAN WONTEN  ING  JAMAN ENGKANG  MAJENG PUNIKO TASIH ENGKANG  BIBINAHU  KARAWITAN, UTAWI NGURI NGURI BUDOYO JAWI .

 Wonten ing tlatah dusun Kalibareng kecamatan Patean karawitan utawi  gamelan tasih wonten ingkang Nabuh engkang sanget ngremenaken ati  dipun gladi dateng putra putri engkang tasih timur,

         Nguri nguri kabudayan jawi  supados mboten sirno saking ŕejehing jaman mula saking puniko sampun wekdalipun jumbuhaken kalihan pitutur jawi engkang kawedar ingekpuniko :

         Rumongso handarbeni wajib ngungkepi mulat saliro hanggroso wani .

 Tegesipun ..ADAT WIDI WIDONO  engkang wonten eng tlatah jawi puniko kedah dipun  warisaken dateng putro putri kito sedoyo.ugi wantun ambelani tur nglampahi .ampun ngantos  tiang jawi hananging mboten ngertosi jawane, lerkadoyone.

Sehinggo budoyo engkang adi luhur puniko sirno dipun giles jaman .

MONGGO SAMI NGURI NGURI KABUDAYAN KANGGE TOLOKUKUR KEPRIBADIAN  TEDAK TURUN KITO SUPADOS NGERTOS UNGGAH UNGGUH TOTOKRAMO BUDI DARMO INGKANG MBOTEN NYEBAL KALEH KUNCORONE BONGSO  INGKANG LINAMBARAN PONCOSILO UGI AGOMO ENGKANG DADOS GEGONDELANE NOLO.


Dipost : 2019-12-27 21:21:38 | Dilihat : 1175

Share :